opis wkrótce….

4

x

5

x

6

x

7

x

2

x

1

x

3

 

x

x